Prebiehajú prekládky hniezd bocianov bielych

Prebiehajú prekládky hniezd bocianov bielych

Prekládka hniezda, obec Ohrady, foto: M. Vavríková

Ešte pred príletom bocianov bielych na hniezdiská vykonáva ZSD v spolupráci so ŠOP SR (Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy v Nitre, pracovisko Dunajská Streda) a SOS/BL prekládky problematických hniezd na stĺpoch elektrického vedenia na umelé hniezdne podložky. Hniezda ostávajú na pôvodnom mieste.

Text: A. Kürthy, foto M. Vavríková.