13. marca 2023

Fotopasca potvrdila výskyt vydry v CHKO Dunajské Luhy

Počas uplynulých mesiacov sme v spolupráci s dobrovoľnými strážcami prírody monitorovali vybrané nové lokality s výskytom vydry riečnej (lutra lutra). […]
17. decembra 2020

Ešte stále viac ako polovica lesných porastov v CHKO Dunajské luhy je vo vlastníctve štátu

Pomocou vlastníctva vedeného na katastri sme podľa stavu C KN v októbri 2020 vybrali lesné porasty v Chránenej krajinnej oblasti […]
11. decembra 2020

Jesenné brigády v chránených územiach

V októbri organizovali naši  kolegovia, dobrovoľní strážcovia prírody, dve brigády. Hneď na začiatku mesiaca sa konala menežmentová brigáda v Prírodnej […]
29. septembra 2020

Slanisko Diva si zaslúži aby patrilo do sústavy Natura 2000

Slanisko Diva, alebo inak známe ako Šarkan puszta je vzácne územie. V tomto roku vznikla idea vyhlásiť ju za územie […]
28. apríla 2020

Žaby už koncertujú

Je tu jar a vody v našich mokradiach sa zohrievajú už nad 10 °C. Začína obdobie večerných koncertov a chórusov […]