Plošina sa dvíha ku hniezdu, najprv ho treba zobrať dole. Prekládka hniezda, obec Ohrady, foto: M. Vavríková

Plošina sa dvíha ku hniezdu, najprv ho treba zobrať dole. Prekládka hniezda, obec Ohrady, foto: M. Vavríková

Plošina sa dvíha ku hniezdu, najprv ho treba zobrať dole. Prekládka hniezda, obec Ohrady, foto: M. Vavríková