Hniezdo je zložené Nasleduje premiestnanie do podložky.. Prekládka hniezda, obec Ohrady, foto: M. Vavríková

Hniezdo je zložené Nasleduje premiestnanie do podložky.. Prekládka hniezda, obec Ohrady, foto: M. Vavríková

Hniezdo je zložené Nasleduje premiestnanie do podložky.. Prekládka hniezda, obec Ohrady, foto: M. Vavríková