Hniezdo je zviazané . Prekládka hniezda, obec Ohrady, foto: M. Vavríková

Hniezdo je zviazané . Prekládka hniezda, obec Ohrady, foto: M. Vavríková

Hniezdo je zviazané . Prekládka hniezda, obec Ohrady, foto: M. Vavríková