V územnej pôsobnosti Správy CHKO Dunajské luhy sa nachádza 202 chránených stromov.