Pôvodné hniezdo sa opatrne zdvíha. Prekládka hniezda, obec Ohrady, foto: M. Vavríková

Pôvodné hniezdo sa opatrne zdvíha. Prekládka hniezda, obec Ohrady, foto: M. Vavríková

Pôvodné hniezdo sa opatrne zdvíha. Prekládka hniezda, obec Ohrady, foto: M. Vavríková