Hniezdna podložka, opačne položená, do nej bude premiestnené hniezdo.Prekládka hniezda, obec Ohrady, foto: M. Vavríková