Hniezdo na elektrickom vedení pred preložením. Prekládka hniezda, obec Ohrady, foto: M. Vavríková

Hniezdo na elektrickom vedení pred preložením. Prekládka hniezda, obec Ohrady, foto: M. Vavríková

Hniezdo na elektrickom vedení pred preložením. Prekládka hniezda, obec Ohrady, foto: M. Vavríková