Klátovské rameno v televízii

Vodná hladina Klátovského ramena s kvitnúcou močiarnou vegetáciou pri Vodnom mlyne Dunajský Klátov

Koncom júla sme mali návštevu v Národnej prírodnej rezervácii a území európskeho významu Klátovské rameno. Slovenská televízia nás požiadala o predstavenie tohoto unikátneho chráneného územia. Doviezli sme aj čln, aby boli zábery zaujímavejšie. Veríme, že sa reportáž vydarí!