P1090308FHD

Náučná tabuľa pri vodnom mlyne Dunajský Klátov

Náučná tabuľa pri vodnom mlyne Dunajský Klátov