Technickú výpomoc zabezpečoval kolega Imrich Képessy, za čo mu ďakujeme

Technickú výpomoc zabezpečoval kolega Imrich Képessy, za čo mu ďakujeme

Technickú výpomoc zabezpečoval kolega Imrich Képessy, za čo mu ďakujeme