P1090303FHD

Vodná hladina Klátovského ramena s kvitnúcou močiarnou vegetáciou pri Vodnom mlyne Dunajský Klátov

Vodná hladina Klátovského ramena s kvitnúcou močiarnou vegetáciou pri Vodnom mlyne Dunajský Klátov