Ešte stále viac ako polovica lesných porastov v CHKO Dunajské luhy je vo vlastníctve štátu

Ešte stále viac ako polovica lesných porastov v CHKO Dunajské luhy je vo vlastníctve štátu

Pomocou vlastníctva vedeného na katastri sme podľa stavu C KN v októbri 2020 vybrali lesné porasty v Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, ktoré patria štátu. Celkovo máme  približne 53.41 km2 lesných porastov, z nich zhruba 30.05 km2 patrí štátu, vyjadrené v percentách je to  56.26 %. Na týchto štátnych pozemkoch je vo vyššom stupni ochrany (3., 4., 5.)  cca 1.42 km2 (0.064%).

 

(text a mapy: A. Kürthy, december 2020)