Slanisko Diva si zaslúži aby patrilo do sústavy Natura 2000

Slanisko Diva si zaslúži aby patrilo do sústavy Natura 2000

Slanisko Diva, alebo inak známe ako Šarkan puszta je vzácne územie. V tomto roku vznikla idea vyhlásiť ju za územie európskeho významu. Vlastníci aj užívatelia pozemkov na jeseň 2020 súhlasili so zaradením.