Fotopasca potvrdila výskyt vydry v CHKO Dunajské Luhy

Fotopasca potvrdila výskyt vydry v CHKO Dunajské Luhy

Počas uplynulých mesiacov sme v spolupráci s dobrovoľnými strážcami prírody monitorovali vybrané nové lokality s výskytom vydry riečnej (lutra lutra). Prítomnosť vydry sa podarilo dokázať vo viacerých vytipovaných úsekoch – buď na základe pobytových znakov alebo pomocou fotopasce.

Vydra je ohrozená úbytkom biotopov aj úmrtnosťou na cestách

Zrazená vydra pri rušnej križovatke Námestie Hraničiarov v Petržalke. Foto: Mgr. Ján Kaľavský

Zrazená vydra pri rušnej križovatke Námestie Hraničiarov v Petržalke. Foto: Mgr. Ján Kaľavský

Vydra je ohrozená na Slovensku kvôli zmenám v jej životnom prostredí. V dôsledku likvidácie mokradí a regulovania vodných tokov došlo k zmenšeniu jej životného prostredia. Tieto aktivity súvisia s rozvojom poľnohospodárstva, protipovodňovými úpravami a splavňovaním tokov. Taktiež, rekreačné využívanie vôd a rušivé vplyvy v ich blízkosti sú ďalšími faktormi, ktoré ohrozujú prežitie vydry. Výstavba priehrad, nádrží a vodných elektrární má tiež vplyv na vydru, pretože prerušuje jej teritórium, vytvára bariéry pre migrácie rýb a narúša prirodzený cyklus záplav

Okrem toho je vydra je ohrozená aj pri prekračovaní cestných komunikácií. Pre vydry sú najnebezpečnejšie cesty, ktoré vedú popri vodných plochách a mokraďových biotopoch. Žiaľ, vydru zrazenú autom  sme zaznamenali viac krát aj na území v správe CHKO Dunajské Luhy.

Stopy, šupiny z rýb aj záznamy z fotopasce

V monitoringu vydry riečnej sme sa zamerali najmä na nové lokality, v ktorých zatiaľ jej výskyt nebol potvrdený. V rámci pobytových znakov sa nám podarilo nájsť stopy labiek v bahne aj šupiny vydrou ulovených rýb na plávajúcich brvnách.

Stopa vydry odtlačená v blate na brehu.

Stopa vydry odtlačená v blate na brehu.

Šupiny z rýb prezrádzajú, že na tomto mieste konzumovala vydra svoju potravu.

Šupiny z rýb prezrádzajú, že na tomto mieste konzumovala vydra svoju potravu.

 

Jednoznačne však výskyt vydry potvrdila až fotopasca. Záznamy boli opakované, preto sa môžeme domnievať, že sa jedná o trvalý výskyt a nie iba o zachytenie jedinca pri migrácii.

V CHKO Dunajské Luhy majú vydry vhodné prostredie

Vydra na nočnom zábere z fotopasce s nižšiou kvalitou - na potvrdenie výskytu však stačil.

Vydra na nočnom zábere z fotopasce s nižšiou kvalitou – na potvrdenie výskytu však stačil.

Vydry trávia väčšinu času vo vode, ale dokážu prekonávať aj dlhšie úseky po súši. Okrem dostatku potravy potrebujú na prežitie úkryty, v ktorých môžu odpočívať a vyvádzať mláďata. V našich podmienkach najčastejšie na tieto účely vydry využívajú podzemné nory alebo úkryty na povrchu pozostávajúce z trstinového lôžka v hustom poraste na brehu.

Vydry sa vyskytujú aj v Bratislave a blízkom okolí – žijú prakticky v každom chránenom území s biotopom lužného lesa. Vydra bola spozorovaná napríklad v CHA Sihoť, Devínske alúvium Moravy alebo v lužných lesoch hneď za Petržalkou. Môže zachádzať aj do zastavaného územia, kde sa zdržuje pri vodných kanáloch.

 

Autor textu a fotografií: Jakub Mrocek (GearCheckers), pripravil: A. Kürthy