Rýchla jazda v noci je nebezpečná

Bobor, zrazený na ceste, foto Donald Álló, 7.5.2018

Cesta pozdĺž vodného diela od Gabčíkova cez Malý Žitný ostrov (obce Bodíky, Vojka a Dobrohošť) do Bratislavy láka k rýchlej jazde. V noci je to však nebezpečné. Cez cestu prechádzajú vydry (Lutra lutra) a bobry (Castor fiber). Cesta má z jednej strany sústavu lužných lesov a ramien a z druhej priesakový kanál Vodného diela. Tento týždeň sme našli zrazeného bobra a v novembri minulý rok vydru.


(autor nálezov: Donald Álló, text: Alexander Kürthy)