Zimné sčítanie vodného vtáctva

Zimné sčítanie vodného vtáctva úsek Horné Podunajsko

Uprostred januára 2020 prebiehalo tradičné celoeurópske zimné sčítanie vodného vtáctva. Aj naši štyria pracovníci sa zúčastnili a od 12. do 26. januára kontrolovali pridelené úseky vodných tokov, kanálov, rybníkov a štrkovísk. Úsek zvaný Horné Podunajsko býva veľmi dobre pokrytý sčítateľmi a sú tu zaznamenávané počty a druhy európskeho významu.

Akciu organizuje Slovenská ornitologická spoločnosť BirdLife Slovensko. Štátna ochrana prírody sa každoročne zúčastňuje. Viac sa môžete dozvedieť na stránke Zimné sčítanie.

(Spracoval A. Kürthy)