Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu Štátnej ochrany prírody „Ochrana prírody 32/2018“

Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu Štátnej ochrany prírody „Ochrana prírody 32/2018“

Vedecký časopis vychádza 2 krát ročne. V aktuálnom čísle 32/2018   sa nášho kompetenčného územia týka príspevok „BLYSKAVKY (HYMENOPTERA: CHRYSIDIDAE) SLANISKA IŽA-BOKROŠ (JZ SLOVENSKO) OTO MAJZLAN  & PAVEL TYRNER)“.

Bokrošské slanisko (SKUEV0076) je územie európskeho významu. Výskum v roku 2017 priniesol poznatky o 30-tich druhoch, najpočetnejšie zisterná bola blyskavka „Trichrysis cyanea“. Blyskavky (Chrysididae) sú hniezdne parazity alebo ektoparazity niektorých druhov blanokrídlovcov a žijú len na juhu Slovenska.

blyskavka Trichrysis cyanea, McIntosh Natura [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons

blyskavka Trichrysis cyanea, McIntosh Natura [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons

(spracoval: A. Kürthy)