V prírodnej rezervácii Vrbina už čakajú hlavové vŕby na orez

V prírodnej rezervácii Vrbina už čakajú hlavové vŕby na orez

V prírodnej rezervácii sú desiatky hlavových vŕb, ktoré nutne potrebujú orez. Jeden porast hlavových vŕb ale patrí do lesného pôdneho fondu. Ak sa vŕby neorežú do pár rokov, začnú sa žiaľ rozpadávať. Sú tam aj porasty nepôvodných Acer negundo a Fraxinus americana – to všetko by sa dalo súbežne s orezom vŕb vypíliť, môže byť aj takýto väčší zásah, aspoň sa presvetlia skupinky vŕb a topoľov, ktoré v tom rastú.

(text Jozef Lengyel, upravil, Alexander Kürthy)