V hniezdach holubov im je pritesno

Myšiarka - Veľký Meder, foto Kristián Bacsa

Sova myšiarka ušatá (Asio otus) sa vyskytuje bežne v našich obciach i mestách. V zime je známa svojimi hromadnými odpočinkovými stanovišťami. V hustých stromoch v parkoch ich spolu cez deň spí aj niekoľko desiatok. Na jar  zas hniezdi na stromoch v starých hniezdach strák a vrán, v dutinách stromov i vo veľkých polobúdkach. Nestavia si hniezdo, je odkázaná na staviteľov. Posledné roky pribudol do obcí ďalší taký staviteľ väčších hniezd – holub hrivnák (Columba palumbus). Začlenil sa tak medzi bežné druhy v parkoch, sadoch a záhradách. Jeho hniezdo je nápadné a zrejme aj lákavé pre myšiarky, však trochu malé pre jej mláďatá.

Na jar sme mali mnoho hlásení spadnutých malých myšiarok ušatých.  Jeden zvláštny prípad sa stal vo Veľkom Mederi. Obyvateľka domu už druhý raz nahlásila mladú myšiarku pod stromom, ktorú predtým do prázdneho hniezda po hrdličke vyložili hasiči. Stalo sa to v jednu stredu koncom júla. Druhý krát ju prišiel vyložiť náš pracovník. Vrátil ju k súrodencom do hniezda na smreku, no vo štvrtok opäť našli ďalšie mláďa na zemi. Tentoraz  sa náš kolega pripravil a na smrek inštaloval hniezdny kôš – košík na ovocie. Spomínal, že celkovo liezol hore po strome 6x, takže tento strom by už zliezol aj po pamäti.  Myšiarky vypadávali z hniezda, lebo hrivňačiemu hniezdu, v ktorom hniezdili, sa už rozpadávali okraje. Na strome našiel ešte 2 prázdne hniezda hrdličiek a asi pol metra nad hniezdom myšiarok sedel v ďalšom hniezde hrivnák na znáške.

Podľa písomnej správy Kristiána Bacsu upravil A. Kürthy.