Slovenský rybársky zväz navrhol odstavné miesta v CHKO pre autá svojich členov

Slovenský rybársky zväz navrhol odstavné miesta v CHKO pre autá svojich členov

Navrhovaná odstavná plocha Materiálová jama B (Šulianske jazero, foto Alexander Kürthy)

Naši strážcovia a stráž prírody sprísnili kontroly vjazdov motorových vozidiel na územie CHKO Dunajské luhy (čo je súčasne aj územie Natura2000 a Ramsarská mokraď).  Na základe toho sa znovu otvorila otázka odstavných miest pre motorové vozidlá členov Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) na území CHKO. Koncom júna sme vykonali spoločnú obhliadku 10tich navrhovaných lokalít. Výsledkom sú 4 miesta,  ktorým sa podrobne venujú  pracovníci štátnej ochrany prírody.