Ostrovy Dunaja

Územie európskeho významu Dunaj (SKUEV0393 Dunaj) sa nachádza na úseku  rieky Dunaj od obce Moča po Chľabu a zahŕňa v sebe aj tri ostrovy. Tento rok sa venujeme vypracovaniu Projektu ochrany pre toto územie. Zdokumentovali sme celý úsek aj tri ostrovy. Nízky stav hladiny a stabilné počasie umožnili uskutočniť náročnú terénnu akciu.  Využili sme na to náš čln s motorom. Po nalodení sa pri obci Moča sme najprv navštívili blízke ostrovy, Močiansky, Radvaňský patriace Maďarsku a náš prvý ostrov patriaci aj do rovnomenného chráneného vtáčieho územia “Dunaj”. Potom sme preskúmali aj breh Mužlianskej sihoti a nakoniec aj posledný ostrov pri sútoku Hrona a Dunaja. Po spracovaní doplníme fotografie i podrobné spracovanie výsledkov.

Text a foto: Alexander Kürthy, 24.9.2018