Náš prvý ostrov – vtáči, pohľad na stromy s hniezdami, 1743 rkm

Náš prvý ostrov - vtáči, pohľad na stromy s hniezdami, 1743 rkm

Náš prvý ostrov – vtáči, pohľad na stromy s hniezdami, 1743 rkm (foto A. Kürthy)