Iniciatíva Ostrovy divočiny, Wildisland – biotopový koridor ostrovov divočiny rieky Dunaj

Iniciatíva Ostrovy divočiny, Wildisland – biotopový koridor ostrovov divočiny rieky Dunaj

Danube parks connected, ostrovy divočiny, kategória A

Biotopy na ostrovoch na rieke Dunaj sú z pohľadu riečnej dynamiky veľmi dôležité – dá sa povedať že sú ako vlajkové lode iniciatívy.
Stále predstavujú nedotknutú riečnu dynamiku prírodnej rieky, sú miestom výskytu cenných biotopov s jedinečnou flórou a faunou. Sú veľmi rozdielne čo do veľkosti, štruktúry a pôvodu ale spoločne tvoria biotopový koridor ostrovných divočín Dunaja.

  • upevňujú, zosiľnujú pevnosť ekologickej konektivity
  • chránia prirodzené zbytky divočiny, ktoré sú ešte v srdci Európy
  • predstavujú dynamiku rieky ako kľúčový hnací motor nedotknutej prírody
  • demonštrujú výsledky osvedčených postupov medzisektorovej a cezhraničnej spolupráce

3 000 riečnych kilometrov, 9 podunajských krajín, 900 ostrovov – WILDislands pôsobia ako nášľapné kamene prechádzajúce cez všetky hranice!

Výsledkom prvej inventarizácie 900 ostrovov Dunaja je interaktívna mapa. Týchto 900 ostrovov má spolu 138000 ha.

Jednotlivé ostrovy boli roztriedené do troch kategórií – A, B a C.

Prirodzené ostrovy s najvyššou hodnotou z hľadiska ochrany prírody – kategória A

Z celkového počtu 900 ostrovov sa dostalo do A kategórie 147.

Iniciatíva DANUBEPARKS im udelí štatút WILDislands – ako špeciálnu a neformálnu certifikáciu, ktorá sa pripisuje zodpovedným vlastníkom pôdy, užívateľom pôdy a ďalším kľúčovým zainteresovaným stranám.

Tri ostrovy A kategórie sa nachádzajú aj v ústí rieky Hron do Dunaja.  Jeden z nich je SK042 Veľký Kamenický ostrov. Viac sa dozviete tu – užitočné linky

Dunajské ostrovy kategórie A, Veľký Kamenický ostrov, SK042

Dunajské ostrovy kategórie A, Veľký Kamenický ostrov, SK042

 

Text a obrázky pripravil: A. Kürthy