Dotazník

k projektu Prípravné aktivity Prírodného parku Szigetköz – Žitný ostrov a ďalšie spoločné iniciatívy v ochrane prírody (SKHU/1601/4.1/121)

Formulár je uzatvorený, ďakujeme za doterajšie cenné pripomienky! Vyhodnotenie sem umiestnime v novembri 2019.