Dnes začala simulovaná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja

Dnes začala simulovaná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja

Bodícke rameno Dunaja, máj 2018 (foto Alexander Kürthy)

Na pokyn Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja sa uskutoční záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja.Pokyn bol vydaný na návrh Štátnej ochrany prírody SR, Správy chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy z dôvodu dosiahnutia priaznivého stavu viacerých biotopov európskeho významu.

Simulovaná záplava začala dnes ráno, 23. mája 2018 o 4 h a bude trvať do 22. júna 2018. Postupne sa dva krát denne bude zvyšovať prietok do 28. mája. Maximálne hodnoty budú dosahované v dňoch 28. máj až 1. jún. Od 2. júna do 20. júna bude rovnomerne udržiavaný zvýšený prietok a od 21. júna 2018 do 22. júna 2018 bude postupne klesať hladina do zvyčajných hodnôt.

(zdroj: oznámenie Dispečingu riadenia prietokov a prevádzky, oddelenie vodohospodárskeho dispečingu, Vodohospodárska Výstavba, upravil: Alexander Kürthy)