13. marca 2023

Fotopasca potvrdila výskyt vydry v CHKO Dunajské Luhy

Počas uplynulých mesiacov sme v spolupráci s dobrovoľnými strážcami prírody monitorovali vybrané nové lokality s výskytom vydry riečnej (lutra lutra). […]
28. septembra 2022

POZVÁNKA, menežmentová brigáda v rámci činnosti stráže prírody Prírodná rezervácia Pohrebište (Marcelová, okr. Komárno)

1.10.2022 (sobota), zraz o 9,00 (do 9,30), poľná cesta  pri juhovýchodnom cípe Pohrebišťa (pri moste cez Patinský kanál a v smere od Virtského […]
4. apríla 2022

Infodeň o rybách Klátovského ramena

pĺž vrchovský – z chránených druhov vyžaduje najväčšiu pozornosť (1) V rámci projektu ACC04P05 – Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské […]
29. marca 2022

Zlepšujeme podmienky pre rozmnožovanie vodných živočíchov v ramennej sústave

Na  žiadosť Štátnej ochrany prírody SR sú upravované zahradenia priepustov na líniových prehrádzkach ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja pri bežnej prevádzke […]
17. decembra 2020

Ešte stále viac ako polovica lesných porastov v CHKO Dunajské luhy je vo vlastníctve štátu

Pomocou vlastníctva vedeného na katastri sme podľa stavu C KN v októbri 2020 vybrali lesné porasty v Chránenej krajinnej oblasti […]