Aktualizácia červeného zoznamu IUCN 2020.1

Aktualizácia červeného zoznamu IUCN 2020.1

IUCN logo

Včera, 19. marca, na stránke IUCN vydali novú aktualizáciu červeného zoznamu pod číslom 2020.1. Bolo hodnotených 116 177 druhov a z nich je ohrozených 31 030.  Oproti doterajšej verzii 2019.3 stúpol počet hodnotených taxónov asi o 4 tisíc a počet ohrozených vyhynutím stúpol o vyše 850 druhov.

Najviac ohrozenou skupinou sú obojživeľníky, 41% zo všetkých obojživeľníkov je ohrozených vyhynutím. Sú aj pozitívne správy, napríklad nosorožec ostronosý (Diceros bicornis) síce ostáva v kategórii kriticky ohrozený, no jeho počty stúpajú.

IUCN si vytýčilo za cieľ ohodnotiť v roku 2020 až 160 000 druhov, ostáva im teda ešte spracovať do konca roka 43 823 taxónov.

Porovnanie zmien môžete nájsť v štatistikách a prehľadných tabuľkách.

Black Rhinos Kenya

Nosorožec ostronosý s máďaťom (Harald Zimmer / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/))

Text pripravil: A. Kürthy