Zimné sčítanie vodného vtáctva

tri labute spevavé (Cygnus cygnus) zimný hostia, Číčovské rybníky 15.1.2019 (foto Jozef Lengyel)

Počas zimného sčítania vodného vtáctva sme navštívili rôzne vodné toky, rybníky a  mokrade. Jednou zo zaujímavostí bolo  pozorovanie troch labutí spevavých (Cygnus olor).  Každoročne priletajú v zime do Európy zo svojich hniezdisk v tajge.  Majú rovný krk a žltú farbu na zobáku. Pri troche pozornosti ich ľahko rozoznáte od labutí veľkých (Cygnus olor), ktoré majú esovite zahnutý krk, zobák do červena a čierny koreň zobáka.

(text: Alexander Kürthy, foto: Jozef Lengyel)