Usmerňovací dokument o zariadeniach na výrobu veternej energie a právnych predpisoch EÚ v oblasti ochrany prírody. V Bruseli 18. 11. 2020 C(2020) 7730 final 

* zdroj (pdf, sk)

 

Medzinárodný štandard IUCN (2021) –  aktuálny materiál a dobrým dôvodom pre doporučovanie tohoto vodítka je aj fakt, že sa k tomuto štandardu pridal aj BirdLife.

Bennun, L., van Bochove, J., Ng, C., Fletcher, C., Wilson, D., Phair, N., Carbone, G. (2021). Mitigating biodiversity impacts associated with solar and wind energy development. Guidelines for project developers. Gland, Switzerland: IUCN and Cambridge, UK: The Biodiversity Consultancy

 

Odporúčaná metóda na prieskum avifauny, Rakúsko 2021.

BirdLife Österreich (2021): Leitfaden für ornithologische Erhebungen im Rahmen von Naturschutz und UVP-Verfahren zur Genehmigung von Windkraftanlagen und Abstandsempfehlungen für Windkraftanlagen zu Brutplätzen ausgewählter Vogelarten. Leitfaden in Kooperation mit den Umweltanwaltschaften der Länder Kärnten & Niederösterreich. BirdLife Österreich, Wien, 40 pp.

Dôvody pre túto metódu sú tri: 1. rovnaký región s druhmi ktoré v západnej Európe nie sú (rároh, orol kráľovský), 2. majú tiež nížinnú časť územie a horskú ako aj my, 3. sú na popredných miestach rebríčka krajín s veternými turbínami a pritom poukazujú na chýbajúci štandardný postup vyhodnocovania územia.