Jedna z vahadlových studní ako posed pre vtáky (foto BROZ, projekt LIFE)

Jedna z vahadlových studní ako posed pre vtáky (foto BROZ, projekt LIFE)

Jedna z vahadlových studní ako posed pre vtáky (foto BROZ, projekt LIFE)