V Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky prebieha inštalácia búdok a hniezdnych posedov

V Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky prebieha inštalácia búdok a hniezdnych posedov

Vahadlové studne ako posedy pre vtáky (foto: BROZ, projekt LIFE)

V týchto dňoch sú vykonávané práce v CHVÚ Ostrovné lúky – vytyčovanie agátových kolov postupne na troch lokalitách, budú tam preto prechádzať väčšie stroje, bude sa to realizovať v rámci aktivity LIFE projektu, aktivita “C.6: Inštalácia búdok a hniezdnych posedov (Prif UK)”. V rámci tejto aktivity bolo postavených aj 5 vahadlových studní, ktoré majú slúžiť ako posedy pre vtáky. LIFE projekt realizuje BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie.

Zostavil Alexander Kürthy podľa správy a fotografií Žofii Filagovej (BROZ) 15.10.2018

Jedna z vahadlových studní ako posed pre vtáky (foto BROZ, projekt LIFE)

Jedna z vahadlových studní ako posed pre vtáky (foto BROZ, projekt LIFE)