Tri nové druhy motýľov pre Slovensko z Územia európskeho významu Modrý vrch

Tri nové druhy motýľov pre Slovensko z Územia európskeho významu Modrý vrch

Modrých vrch, kopec Dank, (foto Alexander Kürthy)

V rokoch 2016-2018 prebiehal výskum „Motýle Území európskeho významu“ . Odborníci zamerali svoj prieskum predovšetkým na poznanie tzv. drobných motýľov a tiež niektorých väčších motýľov nočných.

V roku 2016 sa im podarilo zistiť jeden nový druh motýľa pre Slovenskú faunu z ÚEV Modrý vrch: Caradrina terrea Freyer, 1840.

V sezóne 2017 sa im podarilo zistiť ďalší nový druh motýľa pre Slovensko z tej istej lokality: psota žltkastá (Metzneria subflavella Englert, 1974). Obýva Palearktickú oblasť od Portugalska po Mongolsko. Doteraz bolo Maďarsko severnou hranicou rozšírenia pre strednú Európu. V Portugalsku zistili, že živnou rastlinou je kosienka Klasea baetica (Boiss. ex DC.) a v Turecku  Centaurea stapfiana (Hand. -Mazz.) z čeľade Astrovité (Asteraceae).  Na zistenej lokalite to bude iná rastlina z čeľade Astrovité.

V sezóne 2018 sa im podarilo zistiť ešte jeden nový druh pre Slovensko, opäť z lokality Modrý vrch: obaľovač hrdzavý Thiodia lerneana (Treitschke, 1835). Doteraz zistený v južnej Európe od Španielska po Rumunsko, na Balkáne zatiaľ len v Bulharsku, izolovane v Litve, v južnom Rusku a na Kryme. Živná rastlina húseníc tohoto druhu nie je známa.

Posledné dva menované z týchto nálezov vošli do nedávno uverejnenej práce: Pastorális G, Kosorín F, Tokár Z, Richter I, Šumpich J, Liška J, Laštůvka A, Laštůvka Z, Endel B, 2018. Šestnásť druhov motýľov (Lepidoptera) nových pre faunu Slovenska. Sixteen species of moths (Lepidoptera) new for fauna of Slovakia. Entomofauna carpathica, 30 (2): 1-24. (viď pdf online)

(autori textu: Zdenko Tokár a Gabriel Pastorális, podľa záverečnej správy o činnosti výskumu spracoval: Alexander Kürthy)