Bačianske ramená – navrhovaná odstavná plocha s možnosťou dosiahnuť člnom rozsiahle časti ramennej sústavy Dunaja (foto Alexander Kürthy)

Bačianske ramená - navrhovaná odstavná plocha s možnosťou dosiahnuť člnom rozsiahle časti ramennej sústavy Dunaja (foto Alexander Kürthy)

Bačianske ramená – navrhovaná odstavná plocha s možnosťou dosiahnuť člnom rozsiahle časti ramennej sústavy Dunaja (foto Alexander Kürthy)