Abov

Územie európskeho významu Abov, pieskové duny

Abov je územie európskeho významu pri meste Hurbanovo. Tento mesiac finišujeme s prípravou dokumentov program starostlivosti a projekt ochrany. Spracovali sme dáta, vykonali terénne obhliadky za účelom zberu dát o faune a biotopoch, nafotili sme aktuálny stav na lokalite i v okolí. Množstvo informácií a referencií čo teraz  o území máme, sme využili aj na obohatenie stránky venovanej tomuto chránenému územiu na slovenskej wikipédii Abov (vrch).

(text: Alexander Kürthy)