Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy
Maloplošné chránené územia
Ramsarské lokality