Topoľ čierny v Topoľníkoch, inštalácia ochrannej siete pred bobrom (foto: A. Kürthy)