Topoľ čierny v Topoľníkoch (foto Alexander Kürthy [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Topoľ čierny v Topoľníkoch (foto Alexander Kürthy [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Topoľ čierny v Topoľníkoch (foto Alexander Kürthy [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]