POZVÁNKA, menežmentová brigáda v rámci činnosti stráže prírody a dobrovoľníkov Prírodná pamiatka Jahodnianske jazierka (k.ú. Neded, okr. Šaľa)

POZVÁNKA, menežmentová brigáda v rámci činnosti stráže prírody a dobrovoľníkov Prírodná pamiatka Jahodnianske jazierka (k.ú. Neded, okr. Šaľa)

21.10.2023 (sobota), zraz do 9,30, pri poľovníckej chate za PD družstvom (prístup od štátnej cesty: Palárikovo – Selice).

 

Cieľom brigády bude predovšetkým odstraňovanie náletových druhov drevín a krovín, na lúčke/lúčkach v okrajových častiach PP Jahodnianske jazierko, resp. i v iných častiach územia kde sekundárne zarástli pôvodné lúčky. Pôjde najmä o odstraňovanie nepôvodných jaseňov amerických (Fraxinus americana).

Záujemci o brigádu – prineste si so sebou pracovné/ochranné rukavice, vítané sú motorové píly, resp. krovinorez ( s pílkovým kotúčom), ale i ručné pilky, veľké záhradkárske nožnice a pod. Na vyhrabávanie pokosených častí je vhodné doniesť buď hrable alebo i vidly. Je potreba byť vhodne oblečení do terénu a byť pripravení i na možnosť dažďa….Pokiaľ by mal niekto ešte v zásobe prípravok Roundup al. podobný prípravok prosím prineste.

Na lokalitu je prístup z hlavnej cesty medzi obcami Palárikovo – smer na Selice, treba odbočiť pri moste cez kanál na poľnú asfaltovú cestu smerom na Váh a PD družstvo, pri družstve treba odbočiť smerom na poľovnícku chatu ktorá je priamo pri PP Jahodnianske jazierka.

Na akcii sa môžu zúčastniť i vaši známi a pod. Práca ako taká nie je nutnosťou, v prípade záujmu možnosť i len oddychovania, prechádzok a podobne….Účasť na akcii je výhradne len dobrovoľná, na vlastnú zodpovednosť, t.j. organizátori akcie nezodpovedajú za prípadné úrazy a podobne….Stravu si účastníci zabezpečujú sami…

V prípade veľmi daždivého počasia by sa akcia presunula o týždeň.

Kontakty na organizátorov: Ján Bogár (Marcelová, chovna.stanica.marcelova@gmail.com) – 0905 165 633,

 

Jozef Len gyel, ŠOPSR + stráž prírody – 0911 390 147 (jozef.lengyel@gmail.com.

Mapka – miesto zrazu, 21.10.2023, do 9,30 pri poľovníckej chate, brigáda stráže prírody a dobrovoľníkov.

GPS – 48.0258092N, 17.9955103E