Osadenie umelej hniezdnej podložky pre bociana bieleho v obci Dolný Bar

Osadenie umelej hniezdnej podložky pre bociana bieleho v obci Dolný Bar

Pracovník ZSE - vyplňanie podložky hniezdnym materiálom (foto Csolle Andrea).

Občania obce Dolný Bar spozorovali, že párik bocianov bielych (Ciconia ciconia) sa márne snaží stavať hniezdo na elektrickom stĺpe a že nanosené konáre padajú dole na zem. Na podnet obce v spolupráci so ZSE Energia, a.s. a so Štátnou ochranou prírody, pracovisko Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, bola na elektrický stĺp dňa 16. máj 2018  osadená umelá hniezdna podložka. Bociany nové hniezdo hneď aj prijali, pretože bolo vyplnené vhodným materiálom a pripravené na použitie. Párik bocianov už len dokončí hniezdo a môže začať znášať vajíčka.

Ďakujeme starostovi obce Dolný Bar za promptné riešenie celej situácie!



(text: Alexander Kürthy)