Sútok Hrona a Dunaja, NATURA2000, Ostrovy divočiny kategórie A

Sútok Hrona a Dunaja, NATURA2000, Ostrovy divočiny kategórie A

Sútok Hrona a Dunaja, NATURA2000, Ostrovy divočiny kategórie A