Odstránenie nánosov z koryta Dunaja pri sútoku s Hronom

O bezpečnú plavbu na rieke Dunaj sa treba starať udržiavaním plavebnej dráhy. K tomu patrí aj odstraňovanie nánosov z koryta. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) má teraz novú úlohu, odstrániť nánosy z koryta Dunaja pri sútoku s Hronom. Toto územie je z prírodného hľadiska veľmi cenné. Terénne obhliadky a vzájomná diskusia štátnej ochrany prírody a SVP prinášajú svoje pozitívne výsledky. Projekt dokáže zohľadniť nielen potreby cieľových druhov a biotopov území Natura2000 ale aj rešpektovať tri ostrovy divočiny. Odstránením nánosov aktivita v sútoku Hrona a Dunaja nekončí, nasledovať budú kroky k sprietočneniu  zanášajúcich sa ramien v okolí ostrovov.

Sútok Hrona a Dunaja, NATURA2000, Ostrovy divočiny kategórie A

Sútok Hrona a Dunaja, NATURA2000, Ostrovy divočiny kategórie A

 

Text a mapu pripravil: A. Kürthy