Obnova jestvujúceho označenia PR a UEV Chotínske piesky a Pohrebište

Obnova jestvujúceho označenia PR a UEV Chotínske piesky a Pohrebište

Dňa 2. augusta 2018 sme upravovali označenie prírodnej rezervácie a územia európskeho významu Chotínske piesky a Pohrebište

.