Malé Pálenisko – posledná bariéra migrujúcich rýb na Malom Dunaji

Počas prvého národného workshopu projektu MEASURES (Manažment a obnova akvatických ekologických koridorov migrujúcich druhov rýb v povodí Dunaja) v Bratislave dňa 30. apríla 2019 sme navštívili rieku Malý Dunaj na lokalite Malé Pálenisko. Diskutovali sme o možnostiach spriechodnenia bariéry. Potom, čo sa podarí kolegom z SVP dotiahnuť do úspešného konca budovanie dvoch rybovodov na Malom Dunaji, ostáva táto lokalita ako posledná bariéra.

Malý Dunaj je územím európskeho významu.

(text a foto: A. Kürthy) #MEASURES