Hľadá sa tchor svetlý (stepný)

tchor tmavý a svetlý, rozlišovacie znaky, spracoval Saxa, A.

Vážení znalci a milovníci prírody,

vzhľadom na absenciu aktuálnych a hodnoverných údajov o výskyte európsky významného druhu tchor svetlý (Mustela eversmanii) na Slovensku, vás chceme požiadať o pomoc a zvýšenie pozornosti pri vašich aktivitách v teréne so zameraním na tento druh. Ide najmä o úhyny na cestách, alebo iné náhodné pozorovania.

Novšie výskyty na území Podunajska po roku 1964 sú najmä severne od mesta Komárno pozdĺž riek Váh a Nitra a južne a východne od Bratislavy, pri Senci a Pustých Úľanoch. (Krištofík, Danko et all 2012)

Mapa výskytov tchora svetlého na Podunajsku po roku 1964, spracoval Kürthy, A. podľa knihy Cicavce Slovenska Krištofík, Danko et all 2012

Mapa výskytov tchora svetlého na Podunajsku po roku 1964, spracoval Kürthy, A. podľa knihy Cicavce Slovenska Krištofík, Danko et all. 2012

Slovensko, Maďarsko a čiastočne Česko tvoria západnú hranicu rozšírenia tohoto druhu. (IUCN 2008, zdroj wikimedia commons) IUCN Red List of Threatened Species, species assessors and the authors of the spatial data. [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

V prípade nálezu úhynov tchorov je potrebné zaznamenať súradnice výskytu, dátum pozorovania a vyhotoviť fotografie zachytávajúce rozpoznávacie znaky, ktoré vidíte pri tomto článku. Fotografie je možné zaslať na adresu: andrej.saxa@sopsr.sk alebo kolegom zoológom z príslušných Správ Národných parkov a Chránených krajinných oblastí. Ďakujeme za pomoc a podporu!

Zdroje informácií:
KRIŠTOFÍK, Ján; DANKO, Štefan, et al. Cicavce Slovenska, rozšírenie, bionómia a ochrana. Bratislava : Veda, 2012. Autori druhu Anton Krištín, Pavel Hell, Jozef Bučko, Peter Fenďa, Michal Stanko, Vladimíra Hanzelová & Marta Špakulová. ISBN 978-80-224-1264-3. Kapitola Tchor svetlý – Mustela eversmanii, s. 466 – 469.

Mapa rozšírenia druhu – IUCN Red List of Threatened Species, species assessors and the authors of the spatial data. [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] in wikimedia commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steppe_Polecat_area.png.

Autori textu: Andrej Saxa, upravil a doplnil Alexander Kürthy