Dubník – NPR a územie európskeho významu

Dubník – NPR a územie európskeho významu

By SanoAK: Alexander Kürthy (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Popri inej úlohe v obci Dolná Streda nám vyšiel čas navštíviť NPR Dubník. Dostupné informácie sme zhrnuli do našich interných rezervačných kníh a pre verejnosť sme obohatili stránku Dubník (národná prírodná rezervácia) na slovenskej wikipédii o mnohé linky na dostupné databázy a články. Veľmi zaujímavá je aj situácia s cieľovým druhom rezervácie – našou drobnou sťahovavou sovou – výrikom lesným.

(text: Alexander Kürthy)