Chrček poľný má už len krôčik k vyhynutiu

Chrček poľný má už len krôčik k vyhynutiu

Cricetus cricetus Feldhamster 1120 Wien 2, SgH Vienna / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

IUCN logoTento týždeň, dňa 9. júla, na stránke IUCN vydali novú aktualizáciu červeného zoznamu pod číslom 2020.2.

Medzi kriticky ohrozené druhy sa dostala asi tretina lemurovitých, veľryba biskajská a náš chrček poľný.

Kompletné porovnanie zmien môžete nájsť v štatistikách a prehľadných tabuľkách.

Hamster

V centrálnom cintoríne mesta Viedeň, katanski / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

Chrček poľný (Cricetus cricetus)

“Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov chrček poľný patrí medzi kriticky ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, jeho stavy aj veľkosť areálu rozšírenia klesajú v celom areáli rozšírenia. Všade, kde bol vykonaný prieskum boli zistené straty početnosti a jeho areál rozšírenia sa stáva nesúvislý. (zdroj a ďalšie informácie k druhu)”

CricetusCricetusIUCN

Mapa rozšírenia druhu chrček poľný (Cricetus cricetus) podľa IUCN verzia 2020.2 (zostavil: IUCN SSC Small Mammal Specialist Group 2020), celoročný výskyt. SanoAK: Alexander Kürthy / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Chrček poľný sa stal celosvetovo kriticky ohrozený a ak sa nič nezmení do 30 rokov môže vyhynúť. Vyhlásila včera IUCN vo svojej novej aktualizácii zoznamu ohrozených druhov. Územie rozšírenia chrčkov sa začína drobiť, klesá pôrodnosť z priemerných 20 mláďat ročne na 5

Na území, ktoré spravujeme, je obyvateľom Podunajskej roviny už odpradávna. V minulom storočí boli zaznamenané roky, kedy bol premnožený. V tomto a minulom roku zoológovia zapísali do databáz len niekoľko pozorovaní.

Chrček poľný (Cricetus cricetus) 2019 a 2020 zdroj databáza Aves Symfónia, aves.vtaky.sk, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Ochrana dravcov na Slovensku, Ústav Zoológie SAV

Chrček poľný (Cricetus cricetus) 2019 a 2020 zdroj databáza Aves Symfónia, aves.vtaky.sk, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Ochrana dravcov na Slovensku, Ústav Zoológie SAV

 

 

 

..ďalšie všeobecné informácie o chrčkovi poľnom, výsledky pravidelného hodnotenia jeho stavu na Slovensku spolu s EU významnými druhmi v reportingu (viď sekcia “Výskyt a stav na Slovensku”) a iné sme aktualizovali priamo v článku.

 

 

Text pripravil: A. Kürthy