Chránené vtáčie územie Sysľovské polia – úspešné hniezdenie cieľového druhu sokola červenonohého

Chránené vtáčie územie Sysľovské polia – úspešné hniezdenie cieľového druhu sokola červenonohého

Great Bustard from the Crossley ID Guide Britain and IrelandChránené vtáčie územie Sysľovské polia patrí do európskej sústavy chránených území. Je to posledné hniezdisko dropa na Slovensku. Hniezdi len niekoľko párov, zato v zime tu vytvára významné zoskupenia od 100 do 350 jedincov. Falco vespertinus chicks 03
Ďalším vzácnym druhom, cieľovým pre toto chránené územie, je sokol červenonohý. Tento rok úspešne zahniezdilo viacero párov a vyviedli mláďatá.

Na jeseň tu organizovala mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku náučný výlet pre verejnosť. Z najbližších možných miest pozorovali ďalekohľadmi polia a pozorovali 30 jedincov dropov. Zo začiatku bola hmla ale poslední vytrvalci boli odmenení pozorovaním dropov. Okrem toho videli asi osem hají červených, niekoľko myšiakov hôrnych, sokola kobca aj jastraba krahulca. Milým prekvapením bol náš najmenší vtáčik králik zlatohlavý, obyvateľ ihličnatých a miešaných lesov hornatej časti Slovenska – na jeseň a v zime prilieta aj na nížinu. Napriek hmle sa podarilo počuť i vidieť mnoho ďalších chránených druhov vtákov.

(spracoval: A. Kürthy)