Chránené vtáčie územie Dunajské luhy – kompletný zoznam cieľových druhov

Chránené vtáčie územie Dunajské luhy – kompletný zoznam cieľových druhov

Chránené vtáčie územie Dunajské luhy patrí do európskej sústavy chránených území.  Pripravili sme stránku o každom jednom cieľovom vtáčom druhu. Nájdete kompozitnú fotografiu pre ľahšie spoznanie druhu, mapu celosvetového rozšírenia, IUCN status, mapu rozšírenia v samotnom chránenom vtáčom území a mapu zoskupení v jednej z jadrových oblasti – na Hrušovskej zdrži.

Presnejšie ide o zoznam 15 kritériových druhov, 4 ostatné významné druhy a 41 sťahovavých alebo zimujúcich vodné druhov vytvárajúce zoskupenia (pričom z 15 tich kritériových 6 patrí aj do tejto kategórie). Podľa novších prieskumov pribudli ďalšie 4 druhy, dosahujúce 1 % z príslušnej regionálnej populácie a tým dosahujú medzinárodne významné počty.

 

Nech sa páči, zoznámte sa –  kompletný zoznam cieľových druhov!

 

(spracoval: A. Kürthy)